Excite

Wat moet je allemaal weten over de WW-uitkering?

Als je tijdelijk geen werk hebt, werkloos wordt of dreigt te worden ontslagen, moet je je allereerst zo snel mogelijk inschrijven bij het UWV WERKbedrijf, het voormalige Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). Wat is verder allemaal belangrijk om te weten over de WW-uitkering?

Kom jij in aanmerking voor een WW-uitkering?

Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit zijn:

  1. Je moet via je werkgever verzekerd zijn voor werkloosheid.
  2. Je moet werkloos zijn. Je bent werkloos wanneer je je werk geheel of gedeeltelijk bent kwijtgeraakt. Je moet minimaal vijf arbeidsuren per week verliezen.
  3. Je moet direct beschikbaar zijn voor betaald werk. Het is dus niet de bedoeling dat je vrijwilligerswerk gaat doen, als je daardoor niet meteen aan een nieuwe baan kunt beginnen.
  4. Je moet voldoen aan de wekeneis. Als je in de periode voorafgaand aan de eerste werkloosheidsdag (de eerste dag dat er geen dienstverband meer is) minimaal 26 van de 36 weken hebt gewerkt, voldoe je aan de wekeneis. Je hoeft niet fulltime te hebben gewerkt: wanneer je in een week één dag hebt gewerkt, telt die week mee als gewerkte week.
  5. Je mag niet verwijtbaar werkloos zijn. Als je door eigen toedoen werkloos wordt, is je dat te verwijten. Je bent verwijtbaar werkloos wanneer je zelf ontslag neemt zonder zwaarwegende reden of als je schuld hebt aan je ontslag. Je kunt verwijtbaar werkloos zijn door bijvoorbeeld diefstal, fraude of mishandeling.

Welke stappen moet je doorlopen bij het aanvragen van een WW-uitkering?

Als je een WW-uitkering aan gaat vragen moet je een aantal stappen doorlopen. Het lijstje hieronder biedt houvast.

Stap 1: Is het ontslag terecht?

Allereerst is het belangrijk om jezelf de vraag te stellen of je ontslag terecht is. Tegen alle redenen van ontslag kun je bezwaar maken. Je kunt dat het beste doen met de hulp van een arbeidsjurist.

Stap 2: Inschrijven als werkzoekende bij het WERKbedrijf

Schrijf je in als werkzoekende bij het WERKbedrijf, zodra je weet vanaf welke datum je werkloos bent. Schrijf je uiterlijk op je eerste werkloosheidsdag in! Inschrijven is mogelijk via de website van het WERKbedrijf (werk.nl).

Stap 3: WW-uitkering aanvragen

Ben je als werkzoekende ingeschreven bij het WERKbedrijf, dan kun je een WW-uitkering aanvragen. Een medewerker van het UWV belt je binnen één week, nadat je je aanvraag voor een WW-uitkering hebt ingediend. Je krijgt uitleg en kunt vragen stellen.

Stap 4: Beslissing UWV en betaling

Is je aanvraag voor een WW-uitkering compleet en heb je alle stappen op tijd genomen? Je krijgt dan doorgaans uiterlijk binnen vier weken na de WW-aanvraag de beslissing van het UWV binnen.

Stap 5: Beschikking UWV aanvechten

Het UWV kan besluiten je WW-aanvraag af te wijzen of gedeeltelijk te korten op je WW-uitkering. Deze beslissing staat in de beschikking, die je van het UWV krijgt. Wil je deze beslissing aanvechten dan kan een ontslagspecialist veel voor je betekenen!


Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021