Excite

Werkloosheid weer gestegen

Opnieuw is de werkloosheid toegenomen ten opzichte van vorige maand. In november 2012 is het werkloosheidspercentage 7 procent van de beroepsbevolking. Dat meldt het CBS. In totaal waren er vorige maand 552.000 werklozen, 16.000 meer dan in oktober. In een jaar tijd is de werkloosheid met bijna 100.000 toegenomen. In november 2011 was de werkloosheid nog 5,8 procent van de beroepsbevolking.

Toename werklozen

De afgelopen 3 maanden kwamen er elke maand gemiddeld 13.000 werklozen bij. Ruim de helft van die toename betrof 45-plussers. De jeugdwerkloosheid is opgelopen tot 13,7 procent en van de 25-plussers zit ruim 6 procent thuis zonder baan.

WW-uitkering jongeren

Het aantal lopende WW-uitkeringen steeg in november met 4 procent tot 322.000. Het opvallendst was de stijging van WW-uitkeringen onder jongeren tot 25 jaar. Met een toename van 13 procent was de stijging bovengemiddeld. Vooral in de landbouw, horeca en bouw steeg het aantal aanvragen van een uitkering.

Exportgevoelige provincies

De werkloosheid steeg het snelst in Noord-Brabant. De hoogste werkloosheidscijfers zijn terug te vinden in Zuid-Holland. Dat juist deze provincies worden getroffen door de dalende werkgelegenheid is geen toeval. Volgens Jouke van Dijk, hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse, is er in de twee provincies veel exportgevoelige bedrijvigheid. “Die heeft het meest last van de kwakkelende wereldeconomie.”

Laag werkloosheidspercentage

Ondanks de toename van het aantal werklozen, is Nederland één van de laagste werkloosheidspercentages van Europa. Ter vergelijking zit in Griekenland een kwart van de beroepsbevolking thuis zonder baan.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021