Excite

Werkloosheid daalt licht in maart

  • © Getty Images
Het gaat weer beter met de economie en dat is ook te zien aan de werkloosheidscijfers. Het aantal werklozen is in maart wederom licht gedaald. Nu is nog 7 procent van de beroepsbevolking werkloos. Drie maanden geleden lag dit nog op 7,2 procent. In februari was het 7,1 procent. Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag gemeld.

In de afgelopen maanden kwamen er in totaal ongeveer 18.000 mensen met een baan bij. Dat zijn er gemiddeld 6.000 per maand. Vooral jongeren wisten een baan te scoren. De afgelopen maand zaten nog 626.000 mensen werkloos thuis. In februari daalde de werkloosheid ook al ten opzichte van januari. dat kwam vooral doordat een groot aantal mensen zich teruggetrokken had van de arbeidsmarkt. In maart waren er 3,8 mensen van de beroepsbevolking tussen de 15 en 75 jaar oud die geen baan hadden en daar ook niet naar op zoek waren.

In het eerste kwartaal van 2015 groeide het aantal jongeren tussen de 15 en 25 jaar met een baan gemiddeld met 10.000 per maand. Het werkloosheidspercentage daalde hierdoor met 1 procent, van 11,8 procent in januari naar 10,8 procent in maart. Een groot deel van de werkende jongeren heeft een flexibel dienstverband. 25-plussers hebben daarentegen weer vaker vast werk en een vast aantal uren.

Dankzij de afnemende werkloosheid ging ook het aantal WW-uitkeringen in maart omlaag. In februari waren dat er nog 455.000 en in maart daalde dat aantal naar 443.000, zo blijkt uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV. Opvallend is dat voor het eerst sinds een half jaar ook het aantal uitkeringen bij 50-plussers afgenomen is. Dit zou onder meer te danken zijn aan uitzendbedrijven en seizoensgevoelige sectoren zoals bouwnijverheid en landbouw.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021