Excite

Werkloos zijn is slecht voor cv

Een lange tijd werkloos thuis zitten vermindert de kans op een baan. Als je zes maanden of langer zonder werk zit maak je bij potentiële werkgevers weinig kans op een baan. Ook niet met de juiste vaardigheden en opleiding. Dat is het resultaat van een onderzoek aan de Northeastern University in Boston.

Identieke sollicitatiebrieven

Voor het onderzoek verstuurden wetenschappers ongeveer vijfduizend identieke sollicitatiebrieven op. Daarin verschilde steeds de tijd dat de sollicitant werkloos was. Uit de antwoorden bleek dat mensen die langer dan zes maanden zonder werk zaten, vrijwel nooit een uitnodiging ontvingen voor een sollicitatiegesprek. Zelfs niet wanneer ze over een geschikt profiel beschikten.

Niet geschikt

Werkgevers schatten sollicitanten die een tijd thuis hebben gezeten minder hoog in dan concurrenten die wel recent werk hebben gehad. Bedrijven gaan er namelijk vanuit dat iemand die lang thuis zit, niet geschikt zal zijn voor de aangeboden baan. Zelfs in tijden van economische voorspoed is het voor langdurig werklozen nog moeilijk om een baan te vinden.

Werkervaring

Behalve de periode van werkloosheid, speelde ook werkervaring een grote rol in de selectieprocedure van het bedrijf. Werkgevers bleken eerder geneigd om mensen uit te nodigen die expertise hadden in dezelfde sector als het bedrijf zelf. Mensen met gelijkwaardige expertise in een verwante sector maakten minder kans op de baan.

Tijd nuttig invullen

Ben jij ook werkloos en vrees je een gat op je cv? Het beste wat je kunt doen is je tijd nuttig invullen door je kwaliteiten te ontwikkelen of anderen te ondersteunen. Vrijwilligerswerk, cursussen, creatief talent ontwikkelen, muziek- of taalles; allemaal activiteiten die je cv interessanter maken ondanks je werkloosheid. Tussendoor kun je doorgaan met solliciteren en netwerken. Overweeg ook een baan ‘onder je niveau’ aan te nemen en schrijf je in bij een uitzendbureau voor tijdelijke functies. Zo blijf je actief op de arbeidsmarkt en maak je meer kans op een baan.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021