Excite

Voorbeeld van een motivatiebrief bij een sollicitatie

Voor het schrijven van een motivatiebrief voor een sollicitatie zijn er een aantal vuistregels om in acht te nemen. We noemen ze hieronder. Let er wel op, dat je best een beetje van deze vuistregels mag afwijken als dat een betere motivatiebrief oplevert.

Vuistregels

  • Gebruik niet meer dan één A-4tje voor je brief
  • Laat merken dat de functie waarop je solliciteert ook buiten het werk om je interesse heeft
  • Meld dat je uit eigen beweging ambitie hebt op je verder te bekwamen door middel van scholing (opleiding en/of cursussen)
  • Noem dat je er alle vertrouwen in hebt een meerwaarde te kunnen zijn voor het bedrijf. En dat je dit tijdens een persoonlijk gesprek wilt toelichten.

Voorbeeld motivatiebrief sollicitatie

Om deze vuistregels wat concreter te maken kun je hieronder een voorbeeld van een motivatiebrief lezen met daarbij enkele notities.

Geachte heer, mevrouw .....,

Met enthousiasme las ik uw vacature betreffende ......... Ik heb via internet het profiel van uw bedrijf bekeken. En wat ik las, beviel mij uitstekend. Een 'teamplayer' die ik ben, zou zich binnen uw organisatie prima thuis voelen.

Zoals u kunt lezen in mijn bijgevoegde Curriculum Vitae heeft het vakgebied van uw bedrijf al geruime tijd mijn interesse. Tevens zorg ik ervoor op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen. Dit doe ik onder andere door actief lid te zijn van vakfora op internet.

Ik heb mij dan ook ............. op professioneel niveau ontwikkeld middels cursussen. Inmiddels ben ik begonnen met een Rijkserkende opleiding te weten ................................

Wellicht dat ik met het sturen van deze brief en bijgevoegd Curriculum Vitae uw belangstelling heb gewekt. Als u mij de kans wilt geven, kan ik in een persoonlijk gesprek mijn motivatie en meerwaarde voor uw bedrijf nader toelichten.

In afwachting van uw reactie teken ik.

Hoogachtend,

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021