Excite

Veel geld verdienen met vacatures voor deze jobs

Veel geld verdienen daar dromen we toch allemaal van? Over hoeveel we maandelijks opstrijken, wordt meestal met geen woord gerept. En wat is veel geld verdienen? Dat hangt af van persoon tot persoon. En niet alleen het loon is van belang, ook de werkvreugde speelt mee. Maar laten we nu toch maar eens in elkaars loonzakje kijken. Als we veel geld willen verdienen met vacatures, dan kunnen we best voluit gaat voor de best betaalde jobs...

Loon afhankelijk van verantwoordelijkheid

Studies brachten aan het licht dat hoe groter de verantwoordelijkheid op het werk is, hoe hoger het loon zal zijn. Wil je veel geld verdienen met vacatures, dan ambieer je bij voorkeur een job als bedrijfsleider. Hun teller staat momenteel op zo'n slordige 7.900 euro bruto per maand. Kaderleden mogen evenmin klagen. Zij staan op de tweede plaats met een maandelijks inkomen van 5.900 euro.

Sommige sectoren verdienen beter dan andere

Je inkomen hangt ook in belangrijke mate af van de sector waarin je werkt. De hoogste lonen vind je terug in de chemische- en petrochemische industrie, in de financiële en de verzekeringssector, in de energie, informatica en de luchtvaart. Na de bedrijfsleider en de kaderleden verdienen ook wiskundigen (4.650 euro), natuur- en scheikundigen (4.350 euro), accountmanagers (4.280 euro), juristen (4.150 euro), psychologen, tolken, economen, deskundigen in menswetenschappen (4.150 euro) en informaticaspecialisten met 3.900 euro nog altijd goed hun boterham.

Slechtst betaalde jobs

In  schril contrast staan de slechtst betaalde jobs en die zijn niet altijd voor de laagst geschoolden bestemd. Wat gedacht van werknemers in de kunstsector (1.700 euro), binnenhuisarchitecten (1.750 euro), horecawerknemers (1.829 euro) media en reclame (1.830 euro), toerisme (1.860 euro), architecten (1.900 euro), secretariaat talen (1.920 euro), bedrijfsmanagement (1.925 euro) en maatschappelijk werkers (1.966 euro)?

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021