Excite

Een uitkering aanvragen: bijstandsuitkering

Er bestaan verschillende soorten uitkeringen. De meest bekende uitkeringen zijn:

  1. WIA of WAO: je kunt niet meer werken door je werk en je bent dus arbeidsongeschikt.
  2. Bijstandsuitkering: je hebt langdurig geen inkomsten bijvoorbeeld omdat je geen werk kunt vinden.
  3. WW: je bent werkeloos geworden.

In dit artikel gaat het over het aanvragen van de bijstandsuitkering. Deze uitkering maakt gebruik van de Wet Werk en Bijstand, de vroegere Algemene Bijstandswet (ANW).

Bijstandsuitkering aanvragen

Als je een bijstandsuitkering wilt ontvangen, moet je je als eerste inschrijven bij het UWV WERKbedrijven. Dit kan bij de vestigingen, maar ook digitaal. In sommige gemeenten moet je je zelfs inschrijven op digitale wijze. De bijstandsuitkering wordt overigens ook betaald door de Sociale Dienst van de gemeente.

Jonger dan 27?

Wanneer je onder de 27 bent, zul je geen geld ontvangen uit de bijstand (WWB), maar uit de Wet Inkomensvoorziening Jongeren (WIJ). Je krijgt dan een werk/leerovereenkomst bij het UWV. Op deze manier worden jongeren gestimuleerd om een studie te gaan volgen en/of hun werkervaring uit te breiden. Je krijgt onder deze weet ook een werkcoach vanuit het UWV.

De hoogte van de bijstandsuitkering

De hoogte van de basisuitkering is netto 659,93 euro voor een alleenstaande. Dit bedrag is zonder toeslagen die per gemeente verschillen.

Daarnaast hebben veel gemeenten een potje voor minima. Daaruit betaalt de gemeente bijvoorbeeld je bibliotheekabonnement of een sportclub voor de kinderen. Soms betaalt de gemeente ook een wasmachine of een televisie. Voor al deze zaken moet je aan kunnen tonen dat het om een levensbehoefte gaat.

Voorwaarden aan de bijstandsuitkering

Om een uitkering te kunnen ontvangen, moet je aan voorwaarden voldoen. Deze zijn wettelijk vastgesteld en zijn onder andere:

  1. Als alleenstaande mag je maximaal 5.555 euro aan vermogen hebben. Als je samenwoont en samen een uitkering aanvraagt, is dit 11.110 euro. Ook een auto valt onder dit vermogen.
  2. Je werkt mee om werk te krijgen.
  3. Je hebt een informatieplicht en je laat alles zien wat men wil zien. Dit zijn vaak bankafschriften. Ook een kopie van je ID moet je inleveren wanneer je je aanmeldt. En als je geld verdient, dan geef je dit natuurlijk ook door.

Geld verdienen naast de bijstandsuitkering

Wanneer je een inkomen hebt ontvangen naast je bijstandsuitkering, dan geef je dit door. Als je loon niet boven het bedrag van de bijstand uitkomt, dan zullen zij je een aanvulling geven.

Ook bestaan er potjes voor mensen die een eigen zaak willen beginnen, maar een uitkering ontvangen. Je kunt dan renteloos maximaal 2.534,00 euro lenen van de Sociale Dienst.

Bezwaar maken als uitkeringsgerechtigde?

Het kan gebeuren dat de uitkeringsinstantie iets beslist waar jij het niet mee eens bent. Je kunt dan als uitkeringsgerechtigde bezwaar maken. Het bezwaar dien je binnen zes weken na dagtekening van de beslissing te overhandigen. Op de site bijstand.nu kun je lezen wat je rechten en plichten zijn en hoe je bezwaar kunt maken.


Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021