Excite

Tips scriptie schrijven

Na een aantal jaren studenten zul ook jij er aan moeten geloven: een scriptie schrijven. De scriptie of thesis is voor veel mensen een struikelblok, ook al hebben ze in hun hele studietijd bovengemiddeld gepresteerd. Om je voor te bereiden geven wij enkele tips om je scriptie te schrijven, voordat je begint met je meesterwerk. Wat komt in je plan van aanpak? En hoe deel je een scriptie in?

Voorbereiden

Iedere opleiding of faculteit heeft eigen regels voor het voorbereiden van een scriptie en het schrijven ervan. In de meeste gevallen zul je beginnen met een plan van aanpak dat je laat goed- of afkeuren. Een plan van aanpak bestaat uit een aantal optionele onderdelen:

  • Motivatie van je onderwerp: waarom is je onderwerp interessant?
  • • Eerste aanzet van literatuurlijst: waarom is je onderwerp relevant?
  • Hoofdvraag en deelvragen: soms wordt gevraagd om een voorlopige indeling van hoofdstukken.
  • Praktische informatie: je naam, studentnummer, begeleider, contactinformatie etcetera. Soms moet je een apart scriptiecontract tekenen.

Schrijven

Het moeilijkste aan een scriptie is om alle informatie op papier te krijgen. Omdat jij expert bent op het gebied zul je vooral te veel willen vertellen. Vraag je bij alles af: is dit interessant voor mijn lezer? Ondersteunt dit mijn argument?

Een scriptie schrijven is het makkelijkst als je een vaste indeling gebruikt per hoofdstuk. Zo geef je houvast aan je lezer en aan jezelf. Begin met een inleiding en laat zien wat je gaat vertellen in het hoofdstuk. Sluit ieder deelhoofdstuk af met een teaser, waarin je het verband aangeeft met het volgende stuk tekst. Zo maak je van alle informatie een samenhangend geheel.

Roep regelmatig de hulp in van proeflezers om de spelfouten en onduidelijkheden eruit te halen als je de scriptie aan het schrijven bent. Maak ook gebruik van je scriptiebegeleider als proeflezer. Als je een fout in een vroeg stadium nog kunt verbeteren, scheelt dat veel tijd en frustratie als je al tegen de deadline aanzit.

De moed verloren tijdens het scriptie schrijven? Bedenk je dan dat het maar een scriptie is, niet je levenswerk. Houd ‘leuke’ klusjes achter de hand voor dit soort momenten, bijvoorbeeld opmaak of het ontwerp van je titelpagina.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021