Excite

Tijdelijke arbeidsongeschiktheid: wat gebeurt er met je inkomen?

Een ziekte of ongeval kan tijdelijke arbeidsongeschiktheid veroorzaken. Een situatie waarin je inkomen in gevaar komt. Gelukkig kan een uitkering geregeld worden. Maar niet zomaar. De eerste twee jaar wordt je nog uitbetaald door de werkgever, maar wat gebeurt er daarna? Op welk inkomen kan je rekenen bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid?

Tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid zijn geldzaken uiteraard een zorg. Je bent ziek en niet in staat te werken. Vanaf de eerste dag dat je ziek bent, ontvang je nog salaris van je werkgever. In het eerste jaar krijg je nog je volledige loon doorbetaald, in het tweede jaar ontvang je 70 procent van je laatstverdiende loon. Helemaal zonder geld zal je dus niet komen te zitten.

Wanneer je arbeidsongeschiktheid langdurig wordt: WIA

Wanneer je na het tweede jaar nog niet hersteld bent, kom je in aanmerking voor de WIA: de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Je krijgt dan een uitkering. De hoogte van je uitkering hangt af van je laatste salaris en de mate van arbeidsongeschiktheid.

Arts en arbeidsdeskundige

In geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid kom je onder begeleiding van een arts en arbeidsdeskundige van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Zij bepalen voor hoeveel procent je arbeidsongeschikt bent en of je een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt.

De verdiencapaciteit

Om je arbeidsongeschiktheid te bepalen wordt er gekeken naar wat je wel kan; je zogenaamde 'resterende verdiencapaciteit'. Dit staat voor het salaris dat je nog kan verdienen, ondanks je ziekte of handicap. De hoogte van je uitkering hangt af van deze resterende verdiencapaciteit.

Arbeidsongeschiktheid in cijfers

Je bent arbeidsongeschikt als je verdiencapaciteit meer dan 35 procent achteruit is gegaan. In dit geval heb je recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Met deze uitkering wordt je inkomensverlies aangevuld. De soort uitkering is per geval verschillend. Het hangt helemaal van de omstandigheden af, je ziekte of je handicap.

Tijdelijke arbeidsongeschiktheid in het kort

Het wilt dus niet zeggen dat tijdelijke arbeidsongeschiktheid automatisch leidt tot een uitkering. Hier gaat een uitgebreide procedure aan vooraf en je wordt onderzocht door een arts en arbeidsdeskundige. Mocht je wel een uitkering krijgen dan is het nog altijd jouw persoonlijke uitkering. Omdat deze bepaald is op basis van jouw kunnen, je resterende verdiencapaciteit.


Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021