Excite

Tekort aan MBO stage zorgt voor maximum aan studenten

Voor mbo-studenten is het steeds moeilijker om een passende mbo-stage te vinden. Daarom heeft een groot aantal mbo-scholen vanaf komend schooljaar besloten een numerus fixus in te voeren. Dat houdt in dat er maar plek is voor een beperkt aantal nieuwe studenten. Het nieuwe maximum geldt niet voor alle studies, enkel de opleidingen in vakgebieden die kampen met een tekort aan voldoende stageplek.

Zonder MBO stage geen studie

Volgens de mbo-scholen heeft het geen zin om veel studenten aan te nemen als er toch geen passende MBO stage is voor de leerlingen. Het overkoepelende orgaan MBO Raad noemt de beslissing van de opleidingsinstituten een “zorgwekkende ontwikkeling.” In de toekomst zou er een tekort kunnen ontstaan in bepaalde vakgebieden.

“Binnen de sectoren waar een gebrek aan stageplekken is, zoals de zorg en de bouw, ontstaat over een paar jaar een tekort aan krachten. Nu kunnen we niet genoeg mensen opleiden om dat straks op te vangen,” zegt woordvoerder van de MBO Raad Marije Hulskamp in de Telegraaf.

Economische crisis

De reden voor de numerus fixus is niet ingesteld omdat er te veel werklozen zijn met een bepaalde mbo-opleiding. De oorzaak is de economische crisis. Zo is er in Groningen en Friesland een tekort aan MBO stage in de zorg; in het oosten van Nederland ontbreekt het aan stageplek in de transport en logistiek. MBO stage in pedagogiek en kinderopvang zijn een landelijk probleem, een aantal roc’s beperkten daar vorig jaar de instroom van eerstejaars studenten al. Om hoeveel stageplekken het precies gaat is niet duidelijk.

Stageplek creëren

Door de numerus fixus zullen waarschijnlijk honderden leerlingen per studie nee te horen krijgen vanwege de MBO stage. Alle nieuwe eerstejaars moeten op gesprek komen om te kijken welke opleiding het beste bij ze past. Voorzitter van de MBO Raad Jan van Zijl moedigt vandaag op Radio 1 werknemers aan om meer stageplek te creëren. “Denk na of je een jongere een kans geeft, want over een paar jaar zit je om dezelfde jongere te springen.”

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021