Excite

Strenge opleiding voor banen in de beveiliging in belgië

Alle banen in de beveiliging in België hebben met de veiligheid in onze maatschappij te maken. De beveiligingssector in België staat dan ook onder toezicht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Aan welke voorwaarden moet je zoal voldoen?

Aan welke voorwaarden moet je voldoen wil je in aanmerking komen voor banen in de beveiliging in België? Om tewerkgesteld te worden in de beveiligingssector, moet je aan strenge aanwervingsvoorwaarden voldoen. Kandidaten moet een aangepaste opleiding volgen in een officieel opleidingscentrum. Zij die als bewakingsagent willen werken, moeten moreel sterk in hun schoenen staan. Ze zijn van onbesproken gedrag en moeten een bewijs van goed gedrag en zeden bezitten. Geslaagden krijgen een identificatiecertificaat toegekend.

Waar volg je de opleiding beveiligingsagent

Voor banen in de beveiliging in België moet je over een officieel erkend diploma beschikken. In België zijn er heel wat onderwijsinstellingen waar veiligheidsopleidingen zijn voorzien. Meestal zijn het aparte studierichtingen binnen het technisch- of beroepsonderwijs. Tijdens deze opleiding worden de kandidaten verschillende basisvaardigheden aangeleerd, nodig voor de efficiënte uitoefening van hun job. Zowel sociale als communicatieve vaardigheden staan in deze opleiding centraal.

Wat is een goede beveiligingsagent?

Wil je het als beveiligingsagent maken, dan moet je vooral stressbestendig zijn en over een stabiele persoonlijkheid beschikken. Je moet met agressie kunnen omgaan zonder meteen de spierballen te laten rollen. Je moet emotioneel sterk staan en over basiskennis psychologie beschikken. Beveiligingsagenten zijn teamwerkers, die snel kunnen reageren en beslissingen nemen.

Veel carrièremogelijkheden

Met een erkend diploma, kun je bij de politie of de brandweer terecht, of als bewakingsagent aan de slag en doorgroeien tot bodyguard of lijfwacht.

 

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021