Excite

Wat doen pensioenfondsen?

In Nederland krijgt iedereen die 65 wordt AOW (in de toekomst 66 en 67). Die afkorting staat voor Algemene Ouderdomswet. Het bedrag is voor iedereen hetzelfde. Vaak heb je via je werkgever een aanvullend pensioen en je kunt ook zelf sparen voor een aanvulling. De werkgevers hebben die pensioenregeling ondergebracht bij pensioenfondsen die het geld beheren en zorgen voor de uitbetaling.

De pensioenfondsen

Of je pensioen opbouwt, is een afspraak tussen jou en je werkgever. meestal vastgelegd in de CAO. De werkgever betaalt een vastgesteld bedrag aan het pensioenfonds en haalt een gedeelte daarvan van jouw salaris af. Die pensioenfondsen beheren het geld en keren je als je 65 bent een bepaald bedrag uit, net als je salaris, gewoon per maand. Ze kunnen dat echter alleen maar als ze wat met hun geld doen. Vandaar dat ze het beleggen en dan over het algemeen in veilige beleggingen die zeker rendement opbrengen. Immers ze hebben de verplichting jou uit te keren en dat hopelijk voor een lange tijd.

Controle van pensioenfondsen

Om te controleren of de pensioenfondsen goed werk doen zijn er twee 'waakhonden' aangesteld die er op letten of alles goed gaat en de regels vaststellen en controleren. Die twee zijn de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandse Bank (DNB). Zij kunnen pensioenfondsen voorschrijven wat ze moeten doen. Ze houden ook de dekkingsgraad in de gaten.

Dekkingsgraad van pensioenfondsen

Door wat de werkgever betaalt en de resultaten van de beleggingen, krijgt het pensioenfonds geld binnen. Dit moet voldoende zijn om alle pensioenen uit te keren. Als dat precies lukt, is er dus een dekkingsgraad van 100 procent. Dat is wel gevaarlijk, want er hoeft maar iets te gebeuren en de dekkingsgraad komt onder die 100 en dan is er niet genoeg geld. Vandaar dat de toezichthouders in Nederland hebben bepaald dat er een dekkingsgraad van minstens 105 procent moet zijn. Dan kunnen eventuele schommelingen opgevangen worden.

Het pensioengat en wat te doen

In principe krijg je als je met pensioen gaat, 70 procent van je laatstverdiende loon. Daarbij wordt de AOW opgeteld. Is dat het geval, dan is alles goed. Je belastingen worden namelijk zoveel minder dat je netto voldoende overhoudt.

Als je de 70 procent niet haalt, is er sprake van een pensioengat. Dat is bijvoorbeeld het geval doordat je veel pensioenbreuk hebt gehad door bij verschillende werkgevers te werken. Je kunt bij je pensioenfonds berekenen of je een pensioengat hebt. Heel veel Nederlanders hebben er één en willen dat aanvullen. Daarom sparen ze zelf ook nog bij via een bank. Die bank belegt dan en keert bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd uit. Wat je betaalt is als lijfrente aftrekbaar mits je kunt aantonen dat je een pensioengat hebt.

Het is dus zaak om je pensioen goed in de gaten te houden. Zeker als je nog jong bent. De premie voor bijverzekeren is veel lager als je langer betaalt.

De pensioenfondsen zijn je zekerheid

Voor je inkomen, als je niet meer werkt, ben je afhankelijk van de pensioenfondsen en hoe ze het doen. In deze tijd van behoorlijke crisis gaat het niet goed, maar in vergelijking met de rest van Europa doen onze pensioenfondsen het veel beter. Misschien als jij met pensioen gaat, is alles bij het oude en kun je bouwen op je pensioenfonds.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021