Excite

Pedagogiek: een mooie studierichting

Wie interesse heeft in opvoeding, onderwijs, leren of kinderen met leerproblemen, kan denken aan een studie pedagogiek. Die studie kun je tegenwoordig zowel op universitair als op HBO niveau volgen. Denk niet dat je alleen in het onderwijs terecht kan. Gemeentes (en dan met name diensten als gezinshulp en sociale dienst) en het bedrijfsleven (opleidingscentra) nemen ook graag iemand met pedagogiek aan

Wat is pedagogiek?

Pedagogiek is de wetenschap van het opvoeden en het onderwijzen. Dat betekent dat je met deze studierichting veel kanten op kunt. In feite kun je, wanneer je de studie hebt afgerond, ouders, kinderen, leerkrachten en iedereen die met opvoeding te maken heeft, ondersteunen en begeleiden.

Welke opleidingsniveaus kun je kiezen?

Je kunt, afhankelijk van je vooropleiding, kiezen uit een HBO-variant en een universitaire opleiding. Veel studenten halen eerst een propedeuse op de PABO en stromen daarna door of maken eerst de PABO af en doen het als een vervolgstudie. Pedagogiek heeft namelijk veel meer mogelijkheden op een baan dan de PABO.

Wat houdt een studie pedagogiek in?

De eerste jaren van de opleiding zijn theoretisch, al is er de afwisseling met praktijkopdrachten. Belangrijke vakken naast pedagogiek zijn, onderwijskunde, ontwikkelingspsychologie, bedrijfsfilosofie en ook statistiek. Je leert alles over leerachterstanden, groepsprocessen, opvoedingsondersteuning en legt zo de basis voor je uiteindelijke keuze. Ga je in de richting van het onderwijs als onderwijskundige, orthopedagoog of kies je de bedrijfsvariant? Ook gezinspedagoog worden is een mogelijkheid.

Voltijd of deeltijd?

Veel instituten hebben zowel een voltijds- als een deeltijdsopleiding. De HBO-variant duurt dan vier jaar. Veel studenten plakken daar nog een masteropleiding aan vast om de kansen op een baan te vergroten. Het is een feit dat afgestudeerden met een masterdiploma in de pedagogiek ook zeer gewild zijn binnen beleidsfuncties in het bedrijfsleven.

Wat maakt je geschikt voor een studie pedagogiek?

Het is voor studeren een must dat je goed kunt plannen en effectief kan studeren. Voor pedagogiek zijn de volgende competenties van belang:

 • Goed met mensen kunnen omgaan en je kunnen inleven in de doelgroep waarmee je werkt.
 • Analytisch kunnen denken. Je moet in staat zijn een probleem van alle kanten te bekijken en dan de juiste oplossing te kiezen.
 • Een brede maatschappelijke interesse. Het vakgebied is namelijk ook heel breed.
 • Je moet willen onderzoeken, nieuwsgierig zijn, maar ook vraagtekens bij vanzelfsprekendheden kunnen zetten.
 • Je moet kunnen samenwerken. Niet alleen tijdens je opleiding, maar in het sociale werk is samenwerken onontbeerlijk.

Wat kun je met een studie pedagogiek?

Mensen met (HBO) pedagogiek hebben een breed perspectief van mogelijkheden waaruit ze kunnen kiezen. Dat is natuurlijk afhankelijk van de richting die gekozen is. We doen een greep uit de mogelijkheden:

 • beleidsmedewerker jeugdbeleid bij gemeentes
 • adviseur/consultant bij onderwijsinstellingen
 • coördinator groepsleiding binnen instellingen met mensen met een verstandelijke handicap
 • docent sociaal-agogische vakken op het (v)mbo
 • leerlingenbegeleider in het voortgezet onderwijs
 • leidinggevende kinderopvang
 • groepsopvoeder binnen instellingen voor kinderen en jeugdigen met gedrag- en/of sociaal emotionele problemen
 • opvoedingsvoorlichter
 • orthopedagogisch medewerker
 • pedagogisch gezinsbegeleider
 • trainer

Met een masterdiploma of een universitaire graad in de pedagogiek kun je ook nog onderzoek gaan doen en staan ook leidinggevende functies in het bedrijfsleven open.

Een studie pedagogiek is boeiend en veelzijdig

Wie kiest voor een studie pedagogiek zal zich niet vervelen. Je gaat namelijk om met mensen en komt dus in heel veel situaties terecht. Geen mens is immers hetzelfde. Bovendien geeft pedagogiek je een ruime kans op een baan bij diverse instanties wanneer je klaar bent met je studie.


Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021