Excite

Overwerk in veel gevallen niet betaald

Overwerken kan heel vervelend zijn, maar bij de meeste banen hoort het er nu eenmaal bij. En gelukkig krijg je er extra voor betaald. Toch? Nou, lang niet overal dus. Ongeveer 81 procent van de werknemers maakt wel eens overuren, maar van deze groep krijgt slechts 36 procent hiervoor betaald! Dat betekent dat bijna twee derde (64 procent) niet betaald krijgt.

Overuren weigeren

Dat blijkt uit een peiling van de vacaturesite Monsterboard.nl onder bijna vierhonderd respondenten. Van de ondervraagden zegt negentien procent nooit overuren te maken, meestal omdat het simpelweg niet nodig is voor het werk dat ze doen. Slechts zeven procent weigert resoluut overuren te maken.

Wanneer werknemers meer werk doen dan er volgens het contract dat ze met hun werkgever hebben gesloten zouden moeten doen, is er sprake van overwerk, of overuren. Volgens de wet mag iemand in principe niet meer dan zestig uur per week en twaalf uur per dienst werken. Alle uren die daar buiten vallen zouden als overwerk worden gezien.

Part of the job

Tegenwoordig bedingen werkgevers in het CAO vaak dat overwerk nu eenmaal een deel van de functie is waarvoor werknemers ingehuurd worden. De vergoeding hiervoor zit dan al bij het standaardloon in. Hierdoor zijn werkgevers niet verplicht hun werknemers extra te betalen voor het overwerk dat ze doen. Met name bij parttimers komt dat veel voor en waarschijnlijk is de groep overwerkers die niet betaald krijgt in de cijfers van Monsterboard.nl daardoor zo groot.

Het is wel verboden om structureel over te werken. Wanneer een werknemer gedurende zestien weken meer dan 768 uur werkt, gemiddeld 48 uur per week, is hier sprake van en overtreedt de werkgever de wet.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021