Excite

Wat moet je weten over de opleiding tot tandarts?

Als je voor de keuze staat welke opleiding te gaan volgen, graag mensen met klachten wilt helpen en tegelijk een technische invalshoek hebt, dan is de opleiding tot tandarts misschien wat voor jou. Zowel op universitair als HBO niveau kun je dit opleidingstraject volgen. Eenmaal volbracht mag je jezelf een echte tandarts noemen!

De studie tandheelkunde

In de opleiding tot tandarts leer je alles dat een tandarts in zijn beroepspraktijk moet weten. Een tandarts behandelt elke dag patiënten en lost allerlei tandheelkundige problemen op, waarvoor je over heel veel vaardigheden moet beschikken.

De opleiding tot tandarts is van oorsprong een wetenschappelijke opleiding die bestaat uit een Bachelor en Master opleiding. Als je deze opleiding echter vergelijkt met de meeste universitaire opleidingen is hij veel sterker gericht op de praktijk.

Om tandarts te zijn moet je namelijk verschillende handelingen verrichten en daarnaast zijn de psychologische aspecten door de omgang met mensen belangrijk.

Na het behalen van je diploma ben je MSc en mag je jezelf een tandarts noemen. Na het afronden kan je als je wilt nog kiezen voor een specialisatie in mond- en kaakchirurgie en orthodontie.

Indeling van de opleiding tot tandarts

De studie tandheelkunde is opgedeeld in een Bachelor opleiding die 3 jaar duurt en een Master opleiding van 3 jaar. Het eerste jaar van de Bachelor opleiding is het propedeuse jaar. Dit jaar kun je zien als een inleiding tot de tandheelkunde. In de jaren die volgen op de propedeuse verdiept de opleiding zich steeds verder in de diverse vakgebieden die binnen de tandheelkunde bestaan en wordt de student steeds meer technische en vakkundige kennis bijgebracht.

Toelatingseisen en numerus fixus

Als je je voor de opleiding tandheelkunde wilt inschrijven, dan geldt een zogenaamde numerus fixus. Dit betekent dat er maar een beperkt aantal studenten per jaar aan de opleiding kan deelnemen. Wanneer je aan de toelatingseisen voldoet (VWO diploma met biologie 1 en 2), kun je je inschrijven voor de loting. Als je daarnaast ook nog hebt aangetoond dat je over de juiste kennis en houding beschikt, vergroot je de kans op inloting. Om verder op in het traject toegelaten te worden tot de Master opleiding tandheelkunde, dien je te beschikken over een bachelor tandheelkunde of over een bachelor die als gelijkwaardig geldt.

Tandartsopleiding op HBO niveau

Als een universitair niveau een drempel voor je is, dan bestaat er tegenwoordig voor HAVO leerlingen ook een opleiding tot tandarts op HBO niveau. Deze opleiding duurt 4 jaar en is vooral praktijkgericht. Als je je propedeuse hebt gehaald, kun je ook overstappen naar de universiteit en daar in 5 jaar afstuderen tot je jezelf via deze weg een echte tandarts kunt noemen.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021