Excite

Ontslag flexwerkers nog makkelijker

Door de nieuwe ontslagregels in het sociaal akkoord blijkt dat de positie van flexwerkers nog slechter wordt. Vanaf 2014 moeten flexwerkers niet meer na drie jaar, maar al na maximaal twee jaar een vast contract krijgen. Dat zal voor veel ondernemers reden zijn om het ontslag van flexwerkers te versnellen, zo blijkt uit een enquête van het Financieele Dagblad in samenwerking met TNS-NIPO. Ruim een kwart van de ondernemers verwacht namelijk dat na invoering van de regels flexwerkers korter voor hen blijven werken, in plaats van ze langer in dienst te houden door ze een contract aan te bieden.

Wet Werk en Zekerheid

De nieuwe Wet Werk en Zekerheid, een uitwerking van het sociaal akkoord, bereikt dus precies het tegengestelde waardoor het bedoeld was. Het idee achter het plan was dat de positie van flexwerkers verbeterd zou worden. Bijvoorbeeld door werknemers minder lang in onzekerheid te laten zitten, en door ze sneller in aanmerking te laten komen voor een vast contract. Uit de enquête blijkt nu dat maar vier procent van de ondernemers van plan is de flexwerkers na twee jaar tijdelijk dienstverband een vast contract aan te bieden.

Onstlag makkelijker

Volgens een meerderheid van de ondervraagden wordt ontslag van werknemers door de nieuwe regels makkelijker. Met als resultaat dat de flexwerkers in de toekomst nog vaker met lege handen achter zullen blijven. TNS-NPO onderzoekers Tim de Beer schetst het beeld dat de ondernemers hebben. "Na 23 maanden kom ik er zonder problemen vanaf en voor hem tien anderen."

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021