Excite

Nog steeds discriminatie bij uitzendbureaus

Niet-Westerse immigranten lopen nog steeds tegen discriminatie aan bij uitzendbureaus. Turkse, Surinaamse en Antilliaanse werkzoekenden krijgen veel minder snel een baan via een uitzendbureau dan autochtonen. Dat is de belangrijkste conclusie van een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), dat maandag verscheen. Uitzendbureaus geven bij werving duidelijk de voorkeur aan autochtone werkzoekenden.

Acteurs

In het onderzoek gingen twintig acteurs van verschillende etnische achtergronden met hetzelfde CV langs bij uitzendbureaus om werk te zoeken. De acteurs waren voorbereid om hetzelfde te reageren op veelgestelde vragen. Van de autochtone werkzoekenden kreeg 46 procent een baan aangeboden, terwijl bij de allochtone sollicitanten slechts 28 procent succesvol was. Vooral allochtone mannen werden in veel gevallen niet aangenomen.

Marokkaanse Nederlanders

Opvallend was dat Marokkaanse Nederlanders evenveel kans hebben op een baan als autochtone Nederlanders. Volgens de onderzoekers had dat te maken met de Marokkaanse acteur die netjes en representatief was. Daardoor paste hij niet in het negatieve plaatje dat veel werkgevers hebben van Marokkaanse Nederlanders.

Discriminatie?

Het SCP heeft twee verklaringen voor de discriminatie. “In eerste instantie zou het kunnen liggen aan wat intercedenten menen dat werkgevers liever willen. Een tweede oorzaak zou kunnen zijn dat het beeld van bepaalde groepen ongunstiger is, dus dat de inschatting van het risico groter is bij niet-westerse groepen. Ook weten we dat discriminatie samenhangt met de conjunctuur. Als het slechter gaat met de economie, wordt er meer gediscrimineerd.”

Online sollicitaties

De discriminatie komt overigens niet voor bij online sollicitaties. Waarschijnlijk komt dat doordat bij online sollicitaties heel precies gekeken wordt naar het gevraagde niveau van opleiding en werkervaring, zo staat in het rapport.

Zorgelijke situatie

Het SCP spreekt van een zorgelijke situatie. “Zeker in het licht van de hoge werkloosheidspercentages onder niet-westerse jongeren is dat een zorgelijke situatie. In 2011 was bijna een kwart van de niet-westerse jongeren werkloos, tegen 8 procent van de autochtone jongeren.” Behalve verschillen in werkloosheidspercentages hebben niet-westerse immigranten ook vaker een tijdelijk arbeidscontract (27 tegen 16 procent).

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021