Excite

Nederlandse bouwvakkers naar buitenland

Nederlandse bouwvakkers zijn populair in het buitenland. Wegens een groeiend tekort aan bouwvakkers in Vlaanderen en in Duitsland, wordt er actief gezocht naar werkloze of thuiszittende Nederlandse bouwvakkers en ingenieurs om in het buitenland aan de slag te gaan.

Win-win situatie

VCB-directeur Mark Dylan deed twee weken geleden een oproep aan Nederlandse vakkrachten om naar Vlaanderen te komen. Inmiddels hebben zich zestig Nederlanders gemeld die graag willen werken in Vlaanderen. “Ik denk dat we hier een win-win situatie kunnen genereren,” zei de Dylan vrijdag op BNR. “In Nederland zijn er immers veel werkzoekenden in de bouw.”

Ouderdom en pensionering

In Nederland is net als in veel Europese landen een crisis in de bouw, maar in onze buurlanden worden nog wel veel huizen gebouwd. Zeker nu de prijzen voor aannemers laag liggen. Het gaat zelfs zo goed dat er in Vlaanderen al wordt gesproken van een tekort aan geschoolde bouwvakkers en ingenieurs. Het aantal opdrachten in Vlaanderen blijft constant maar veel mensen verlaten de sector door ouderdom en pensionering. Door die uitstroom en een tekort aan jonge vaklui, zijn Nederlandse bouwvakkers interessant. In het bijzonder omdat ze de taal spreken. Daarbij hebben Nederlandse bouwvakkers en ingenieurs een voordeel op bijvoorbeeld sollicitanten uit Portugal.

Nederlandse werknemers in Duitsland

Ook in Duitsland is vraag naar Nederlandse werknemers. Veel firma’s net over de grens zitten vaak om personeel verlegen, omdat het werkloosheidspercentage in de grensgebieden in Duitsland veel lager ligt dan aan de Nederlandse kant van de grens. De Eems-Dollard Regio heeft inmiddels een online vacaturebank geopend om Duits-Nederlands vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Nederlanders zullen dan wel akkoord moeten gaan met de vaak lagere lonen van onze oosterburen.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021