Excite

Montessori school: iets voor jouw kind?

In Nederland zijn verschillende soorten scholen te vinden. De Montessori school is er een van. In Nederland zijn ongeveer 160 erkende Montessori scholen voor het basisonderwijs. Een van de kenmerken van zo'n school is dat er niet dezelfde vaste structuur is als op 'gewone' basisscholen. Maar dat is lang niet het enige verschil.

Open structuur

De Montessori school wordt gekenmerkt door een openheid die niet veel te vinden is op gewone scholen. Zo is er niet sprake van een leraar die een voordracht houdt, terwijl alle kinderen in hun bankjes luisteren. Er wordt juist gewerkt in kleine groepjes met tafeltjes en stoeltjes, die door de kinderen zelf neergezet kunnen worden.

Ook het leermateriaal dient vrij beschikbaar te zijn in een lokaal. Kinderen kunnen dat pakken en na gebruik weer terugzetten. Ook moeten er voldoende middelen zijn waarmee de kinderen zichzelf en hun omgeving kunnen verzorgen. Dat kan bijvoorbeeld ook betekenen dat de kinderen actief zijn in de tuin. Uiteraard wordt dit ondersteund met een uitgebreide bibliotheek, waar alles dat buiten gezien is ook weer opgezocht en eventueel verklaard kan worden.

Verticale groepen

Ook de groepsstructuur is anders. Zo heeft het Montessori onderwijs niet een klas voor elke groep, maar worden kinderen van drie tot en met zes jaar in één groep geplaatst, de kinderen van zes tot en met negen jaar en de kinderen van negen tot twaalf jaar. Op die manier blijven de kinderen altijd van elkaar leren én leren ze goed samenwerken. Op die manier is het ook erg goed voor hun sociale contacten.

Vrijheid

Vrijheid is ook belangrijk op een Montessori school. Kinderen moeten zelf kunnen bepalen wat ze leren, hoe vaak of hoe snel ze dat doen en op welk niveau. Het idee daarachter is dat ze daardoor meer gemotiveerd raken en dus beter presteren. De ontwikkeling van een kind wordt wel bijgehouden en met enige regelmaat besproken met de ouders.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021