Excite

Montessori onderwijs: wat is dit?

Montessori onderwijs is een vorm van onderwijs waarbij wordt uitgegaan van de aangeboren leergierigheid van kinderen. Het Montessori onderwijs dankt zijn naam aan de grondlegger ervan: Maria Montessori. Deze Italiaanse arts en pedagoge heeft het Montessori onderwijssysteem bedacht en geperfectioneerd. In eerste instantie alleen voor de allerarmsten, maar later over de hele wereld verspreid.

Uitgangspunten Montessori

Het uitgangspunt van het Montessori onderwijs wordt vaak samengevat met de woorden: 'Help mij het zelf te doen'. In plaats van het klassieke onderwijs, waarbij de docent de kinderen over het algemeen stuurt, doen de docenten van het Montessori onderwijs een beroep op de aangeboren leergierigheid van het kind. De leerlingen worden op deze manier aangemoedigd om zelf te ontdekken, te doen en te ervaren. 'Zelf doen' is een belangrijk thema binnen de Montessorischool, niet alleen voor wat betreft de lesjes, maar ook de andere activiteiten. Een persoonlijke benadering staat hierbij centraal; Montessorikinderen krijgen vaak individuele lesjes aangeboden en ook de benadering door de leerkracht hangt af van de persoonlijkheid van het kind. Een teruggetrokken, verlegen kind vraagt nu eenmaal een andere aanpak dan een donderjagertje dat niet stil kan zitten!

Montessori onderwijs: geschikt of niet?

Uitgangspunt van het Montessori onderwijs is dat ieder kind geschikt is voor de Montessorimethode: de vraag die een Montessori onderwijsinstelling dan ook stelt, is of de opvoeding van de ouders hiermee in lijn is.

Vervolgonderwijs

Na het Montessori basisonderwijs, volgt in 99% van de gevallen een reguliere middelbare school. Oorzaak hiervan is, dat er (nog?) niet zoveel middelbare scholen zijn die gestoeld zijn op de Montessorimethode.

Kiezen voor de Montessori-methode

Of je voor je kind kiest voor Montessori onderwijs, is uiteraard een persoonlijke keuze. Het is niet voor de hand liggend om voor deze onderwijsmethode te kiezen wanneer je hier zelf niet achter staat, ook niet als het toevallig de dichtstbijzijnde school een Montessorischool is. Wanneer je overweegt om je kind naar de Montessorischool te sturen, is het handig om jezelf hierin eerst te verdiepen. Gesprekken met andere ouders kunnen je hierbij helpen.


Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021