Excite

Minister Bussemaker wil geen pretstudies

Minister Jet Bussemaker wil pretstudies met een lage baankans schrappen. Het gaat vooral om MBO-opleidingen waarmee afgestudeerden geen baan kunnen vinden. Bussemaker schrijft in een brief naar de Tweede Kamer dat ze zelf ‘pretstudies’ wil kunnen schrappen als scholen die beslissing niet willen maken.

Studies met lage baankans

Momenteel is er een jeugdwerkloosheid van 15 procent. Veel leerlingen die dit jaar voor een vervolgopleiding moeten kiezen hebben een slechte situatie op de arbeidsmarkt in het vooruitzicht. Volgens Bussemaker vinden veel MBO-gediplomeerden toch nog snel een baan, mits ze de juiste opleiding hebben. Door studies met een lage baankans te schrappen, hoopt ze de jeugdwerkloosheid terug te dringen.

Werkloosheid

“Onder gediplomeerden vakbekwaam medewerker dierverzorging is de werkloosheid momenteel 22 procent, bij verkoopmedewerker detailhandel is dat 17 procent. Aan de andere kant zijn er sectoren waar een grote vraag is naar vakbekwaam personeel, met name in de techniek”, zegt de minister tegen het Algemeen Dagblad. Op de vraag wat de minister gaat veranderen, antwoordt Bussemaker: “ROC's moeten studenten om te beginnen beter gaan voorlichten zodat ze in ieder geval weten wat de arbeidsmarktkansen zijn voor ze aan een studie beginnen. Zeven instellingen testen momenteel de studiebijsluiter, in het najaar komt die voor alle opleidingen beschikbaar. Studenten kunnen in die bijsluiter zien hoelang het duurt voor studenten die nu afstuderen een baan hebben, wat ze gaan verdienen en wat het slagingspercentage is. Dat betekent dat opleidingen niet meer kunnen werven met ‘Hier is het het leukst en gezelligst’.”

Terugbrengen aantal opleidingen

Een andere maatregel zal zijn het terugbrengen van het aantal opleidingen. De belangrijkste reden daarvoor is om versnippering tegen te gaan. “40 procent van de 8100 opleidingen heeft minder dan 18 leerlingen. Soms zijn het specialistische opleidingen, zoals horlogemaker, maar vaak ook niet en dat gaat ten koste van kwaliteit van het onderwijs.”

Jeugdwerkloosheid bestrijden

Onlangs werd bekend dat het kabinet 50 miljoen euro uittrekt om jeugdwerkloosheid te bestrijden. De helft is bedoeld voor mensen met een MBO-opleiding te begeleiden bij het zoeken naar een passende baan.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021