Excite

Minder bezuinigingen voor zzp'ers

Kleine ondernemers en zzp’ers krijgen met minder bezuinigingen te maken dan werd gedacht. in 2015 zal niet voor 500 miljoen euro, maar voor 300 miljoen euro aan belastingvoordelen worden geschrapt.

Zelfstandigenaftrek

Bronnen in Den Haag melden dat staatssecretaris Weekers de in het regeerakkoord voorgenomen bezuiniging van een half miljard euro op de zelfstandigenaftrek schrapt. Dat meldt onder andere de NOS. Hoe de bezuinigingen dat wel precies vorm krijgen is nog niet bekend, maar mogelijkheden zijn dat de zelfstandigenaftrek, de startersaftek en het fiscaal pensioenvoordeel versoberd worden. Dat zijn regelingen uit de nieuwe ‘winstbox’, waarin de coalitiepartijen regels willen vastleggen voor de aangifte inkomstenbelasting van ondernemers.

Petitie zzp’ers

Tegen de kabinetsplannen om zzp’ers te korten kwam eerder dit jaar veel verzet. Tienduizenden mensen ondertekenden petities tegen de plannen van het kabinet, om een enorme lastenverzwaring te voorkomen. Volgens de belangenorganisaties zouden de meeste zelfstandigen er 200 tot 300 euro per maand op achteruit gaan.

Schijnzelfstandigheid

Staatssecretaris Weekers zal volgens bronnen wel een onderzoek aankondigen naar oneigenlijk gebruik van de fiscale regelingen voor zzp’ers. Zo wordt schijnzelfstandigheid een steeds groter probleem. Hierbij treedt een ex-werknemers als zzp’er in dienst bij zijn voormalige werkgever om belastingvoordeel te halen. Ze vormen een groeiend aandeel van de in totaal ruim 800 duizend zzp’ers.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021