Excite

Meer vrouwen aan het werk als freelancer

  • © Getty Images
In het tweede kwartaal van 2015 is het aantal freelancende vrouwen me ruim 15 procent toegenomen. Deze stijging was te zien in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het aantal mannelijke freelancers neemt ook toe, maar minder hard. Daarin was een toename van ongeveer 5 procent te zien. Dit blijkt uit cijfers van payrollbedrijf Tentoo.

Vrouwen werken over het algemeen vaker parttime dan mannen, waardoor ze ook steeds vaker kiezen voor een bestaan als freelancer. Ze zijn dankzij hun flexibiliteit erg aantrekkelijk voor opdrachtgevers. De kans is daarom groot dat er in de komende tijd een verdere toename in het aantal vrouwelijke freelancers te zien zal zijn.

Wel blijven vrouwelijke freelancers qua beloning nog achter bij mannen. Mannen verdienen in het tweede kwartaal van 2015 gemiddeld 1,7 procent meer, terwijl vrouwen 1,2 procent meer vergoeding kregen. Dit heeft echter ook te maken met de hoeveelheid uren die gewerkt kunnen worden. Mannen werken over het algemeen vaker fulltime, waardoor ze dus meer mogelijkheden hebben om omzet te genereren.

De gemiddelde omzet van de Nederlandse freelancers steeg in het tweede kwartaal met een kleine 1,3 procent. De gemiddelde tarieven gingen ook met zo'n 0,3 procent omhoog. Het aantal gewerkte uren nam behoorlijk toe, in totaal zou er ongeveer 10 procent meer gewerkt worden. Daarnaast nam het aantal opdrachtgevers gemiddeld met 9 procent toe.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021