Excite

De MBO raad: branchevereniging van het MBO

De MBO raad is de branchevereniging van alle zeventig MBO onderwijsinstellingen in Nederland. Hieronder vallen zowel het middelbaar beroepsonderwijs als het volwassenen onderwijs. De MBO raad behartigt de belangen van de MBO scholen en is het aanspreekpunt van alle zeventig instellingen wanneer er iets gebeurt dat indruist tegen dit belang.

Wat doet de MBO raad?

De MBO raad is de branchevereniging van alle MBO instellingen in Nederland. Onder het MBO vallen alle ROC en AOC opleidingen en de vakscholen. Juist omdat het onderwijs volop in ontwikkeling is, kan de MBO raad helpen om samenwerking met bedrijven en sociale partners te versterken. De belangrijkste taken van de MBO raad zijn:

  • een stabiele bedrijfsvoering
  • het versterken van de werkgeversfunctie en
  • het behartigen van de belangen van de MBO functie naar de politiek toe.

De MBO raad ziet er op toe dat de MBO sector een sterke sector blijft. Dagelijks biedt de MBO raad dan ook diensten en activiteiten aan om dit te bereiken.

Wie zit er in de MBO raad?

Het bestuur van de MBO raad wordt gevormd door mensen uit het werkveld van het MBO. De algemene ledenvergadering wordt gevormd door de voorzitters van het Colleges van Bestuur van de scholen en de centrale directies van alle aangesloten onderwijsinstellingen. De dagelijkse leiding van de raad is in handen van de directeur. Hij wordt bijgestaan door vier managers. Op het kantoor van de MBO raad werken zeventig professionals aan de dagelijkse gang van zaken. Hieronder vallen het beantwoorden van vragen, maar ook het volgen van de politiek en actualiteiten.

Wat merkt de MBO sector van de MBO raad?

De MBO raad zet zich erg in voor de belangen van de MBO sector. Dit houdt in dat de raad graag wil dat er goede aansluiting is van het MBO onderwijs met het bedrijfsleven en de arbeidsmarkt. De MBO raad houdt zich ook bezig met het MBO personeelsbeleid en examinering van het personeel om zo de hoogst mogelijke kwaliteit onderwijs aan de leerlingen te bieden. Hoewel de scholen veel zelf mogen beslissen, is er dus wel het een en ander direct merkbaar van het werk van de MBO raad.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021