Excite

MBO-opleidingen met lage baankans

Het ziet er naar uit dat de economie voorlopig nog niet aantrekt. De kansen op de arbeidsmarkt voor pas afgestudeerden blijven dus mager. Natuurlijk is je baankans voor een groot deel afhankelijk van je opleiding. Reden voor de jongerenvakbond FNV Jong om te onderzoeken welke mbo-opleidingen een lage baankans hebben.

Mbo-opleidingen baankans

Op dit moment volgen ongeveer 72.000 jongeren een mbo-opleidingen waarmee ze 40 procent kans hebben op een baan, of minder. Volgens FNV Jong zijn de baankansen voor zeven van de tien populairste mbo-studies erg mager. Deze mbo-opleidingen hebben de laagste baankans voor pas afgestudeerden:

  1. Helpende zorg en welzijn (niveau 2)
  2. Pedagogisch medewerker (niveau 3)
  3. Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent (niveau 1)
  4. Onderwijsassistent (niveau 2)
  5. Medewerker maatschappelijke zorg
  6. Medewerker beheer ICT (niveau 3)
  7. Marketing medewerker (niveau 4)

  8. Voorlichting probleem

Veel studenten kiezen dus nog massaal voor opleidingen waarvoor de arbeidsmarkt op dit moment maar weinig kansen biedt. "De arbeidsrelevantie is verdwenen, maar de studenten niet," vertelt Dennis Wiersma, voorzitter van FNV Jong aan de NOS. Volgens FNV Jong is vooral de voorlichting rond de studies een probleem. "Ze zijn nog jong wanneer ze een vervolgopleiding kiezen, een deel van de verantwoordelijkheid ligt dan ook bij hun middelbare scholen. Ze moeten de leerlingen beter voorlichten." Bovendien zouden de leerlingen op open dagen ook zelf meer kritische vragen moeten stellen. "Bijvoorbeeld hoe makkelijk je aan een stageplek komt - dat is vaak een goede indicatie voor de kans op een baan."

Van mbo naar hbo

Veel mbo-studenten krijgen te horen dat banen waar voorheen een mbo-opleiding prima was, nu een hbo-opleiding een minimale vereiste is. Voor een baan als onderwijsassistent worden bijvoorbeeld steeds vaker hbo'ers gevraagd. Tachtig procent van de mbo-onderwijsassistenten gaat dan ook door naar het hbo. "Dat is natuurlijk prima, maar dan moet je de opleiding presenteren als een 'introductie', niet als een volwaardige opleiding waarmee je daarna aan de bak komt," vertelt Wiersma.

Kans op een baan

De jongerenvakbond ziet een oplossing in het beperken van het aantal studenten, zoals nu ook al bij sommige studies gebeurt. Het bekostigingssysteem moet ook worden aangepast. Dat zou niet alleen moeten afhangen van het aantal studenten op een opleiding, maar ook van hun kans op een baan.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021