Excite

Mbo op de schop

Minister Bussemaker doet het mbo op de schop. Vanaf 2015 kan een goede mbo-school meer geld tegemoet zien als ze hun niveau verhogen. Dat kan bijvoorbeeld door vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan, en door opleidingen en begeleiding te bieden om aansluiting op de arbeidsmarkt te vergroten. De minister denkt zelf aan honours classes en stages bij topbedrijven, zoals ook in het hoger onderwijs gebruikelijk is. Dat staat in een voorstel dat Bussemaker maandag naar de Tweede Kamer stuurt.

Voorbereid op een uitkering

Volgens minister Bussemaker zijn er te weinig opleidingen die voldoende kans bieden op een baan. Leerlingen zouden vooral worden voorbereid op een uitkering. “Ouders moeten hun kinderen weer met een gerust hart op het mbo kunnen doen,” vindt ze. Op dit moment volgt ongeveer een half miljoen jongeren een mbo-opleiding. Voor de financiële beloning van goede mbo-scholen is 250 miljoen euro beschikbaar.

Veranderingen mbo

De financiële beloning voor goede mbo-scholen is een van de eerste grote veranderingen in het mbo waar minister Bussemaker al langer op aandringt. Ook wil de minister van Onderwijs dat het aantal studies kleiner wordt, door opleidingen samen te voegen of te sluiten. Tenslotte eist Bussemaker dat ROC’s (regionale opleidingscentra) “per opleiding duidelijk maken hoe groot de kans op werk is.” Deze scholen zouden te veel “pretopleidingen” bieden waarvan vooraf al vaststaat dat ze nauwelijks kans geven op een baan.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021