Excite

Krappe tijden voor ouderen met AOW

Deze week kregen ouderen voor het eerst hun AOW uitgekeerd. Voor velen was het bedrag aanzienlijk lager dan voor velen de verwachting was. De inkomsten van ouderen zijn er fors op achteruit gegaan door verschillende maatregelen van het kabinet.

Zwaarste klappen

Voor iedere AOW-gerechtigde verschillen de gevolgen van de kabinetsmaatregelen. Dit is afhankelijk van simpele variaties; ben je alleenstaand of getrouwd? En wat is de waarde van andere bezittingen zoals een woning of beleggingen? Pas bij de belastingaangifte van 2014 kan goed in kaart worden gebracht waar de zwaarste klappen vallen. Tot die tijd is het duidelijk dat het bedrag van de AOW sinds deze maand lager ligt dan de afgelopen jaren.

Ouderen geschrokken

Veel ouderen zijn geschrokken van het lage pensioen. Ouderenbonden over het hele land kregen telefoontjes binnen van gepensioneerden die zich zorgen maken over de maatregelen. Hoewel al eerder aangekondigd, lijken veel mensen zich nu pas te beseffen wat het direct voor hen gaat betekenen. Volgens voorzitter van de Katholieke ouderenbond KBO Limburg worden veel ouderen harde getroffen dan werkende Nederlanders.

Overbruggingsregeling AOW

Eerder werd wel bekend gemaakt dat het kabinet met een overbruggingsregeling komt om voor de laagste inkomens het AOW-gat te dichten. Mensen die nog geen 65 jaar zijn maar al wel gesopt met werken, missen door de maatregelen van het kabinet een fors deel van hun inkomen als de AOW-leeftijd wordt verhoogd. Zij gingen er vanuit dat ze per hun 65e verjaardag AOW zouden krijgen, maar dat blijkt niet altijd te gelden nu de AOW-leeftijd stapsgewijs wordt verhoogd.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021