Excite

Is jenaplan onderwijs geschikt voor jouw kind?

Het jenaplan onderwijs is opgezet door de Duitse pedagoog Peter Petersen. Vanuit het Duitse plaatsje Jena ontwikkelde hij het onderwijs aan de hand van nieuwe inzichten. De basis van zijn onderwijs was de reformpedagogiek of de 'nieuwe schoolbeweging'. Het was een reactie op het onderwijs in de 19e eeuw waarbij de individuele vrijheid beperkt werd door veel regels en discipline. In het nieuwe onderwijs volgens het jenaplan doen kinderen meer dan leren. Naast de reguliere lesstof, krijgen kinderen ook les in kunst en beweging. Alle onderdelen van ontwikkeling worden aangepakt in het jenaplan onderwijs.

Grondbeginselen van Freudenthal

Om het jenaplan onderwijs een duidelijke vorm te geven zijn in 1962 acht grondbeginselen gevormd door Suus Freudenthal-Lutter:

  • opvoeden tot inclusief denken
  • humanisering en democratisering van de schoolwerkelijkheid
  • dialoog
  • antropologisering
  • authenticiteit
  • vrijheid door gemeenschappelijke autonome ordening van de leef- en werkgemeenschap
  • opvoeden tot kritisch denken en creativiteit

Wat deze grondbeginselen moeten waarborgen is dat het belang van kind voorop blijft staan en dat de school niet als economisch, politiek, religieus of ander belang gebruikt wordt.

Ontdekkend leren

Iedere school staat vrij hoe het jenaplan in te richten als het maar de grondbeginselen in acht neemt. Scholen die werken met het jenaplan onderwijs houden zich vast aan de pijlers: ontdekkend, creatief en spelend leren. Daarnaast wordt zelfstandigheid afgewisseld met groepswerk.

Zelfstandigheid

Kinderen wordt een uur zelfstandig werk aan geboden. Tijdens dit uur werken ze aan een opgegeven of een zelfstandig gekozen taak. Bij de uitvoering van deze taak wordt het kind gestimuleerd zelf te kiezen, te structuren, te plannen en problemen op te lossen.

Stamgroepen

De sociale ontwikkeling wordt gestimuleerd aan de hand van plezier als vieringen en gesprekken maar ook groepswerkjes. Sommige scholen hebben stamgroepen. In deze groepen werken leerlingen uit verschillende klassen samen aan een taak. Gezamenlijk werken ze naar een einddoel. Zo leren ze van en met elkaar.

Verbondenheid

Gesprekken worden vaak gevoerd in een kring. Dit kan plaatsvinden op elke maandag wanneer kinderen vertellen over hun weekend. Kinderen leren zo naar elkaar te luisteren en horen elkaars belevenissen. Door vieringen zoals de weekopening en weekafsluiting leren kinderen gevoelens overbrengen naar elkaar. Daarnaast worden feestdagen als Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, enzovoorts. uitgebreid gevierd. Vieringen en gesprekken stimuleren allebei de verbondenheid tussen kinderen.

Klaar voor de toekomst

Het jenaplan onderwijs probeert kinderen te voorbereiden op de maatschappij. In een kleine setting op een school is de maatschappij vormgegeven aan de hand van vieringen, gesprekken en stamgroepen. Kinderen worden gedwongen naar elkaar te luisteren, elkaar te helpen en te leren. Het is het echte leven in het klein. Daarom is het jenaplan onderwijs geschikt om ieder kind klaar te stomen voor de toekomst.


Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021