Excite

Houd je de recessie buiten de deur met de deeltijd ww?

Door de recessie vallen er steeds meer en vaker ontslagen op de werkvloer. Een van de oplossingen die daarvoor zijn verzonnen is de deeltijd ww. Dit is een manier om het hoofd boven water te houden in de recessie door de contracturen van werknemers met op zijn hoogst de helft naar beneden te krijgen.

Wat hield de deeltijd ww in?

Met de deeltijd ww werd het mogelijk gemaakt om contracturen van medewerkers met maximaal vijftig procent te verminderen. Voor de overige uren, waarop de medewerker dus niet langer bij de werkgever aan het werk is, ontvangt deze een ww uitkering. Deze nieuwe regeling - die de opvolger van de regeling werktijdverkorting was - leek een goed idee te zijn als je als werkgever onvoldoende werk voor je werknemers had liggen.

Wat was het voordeel van de deeltijd ww?

De regeling werd bewust in het leven geroepen door de de problemen die de economische crisis aan veel bedrijven geeft. Een voordeel was dat je bij deze regeling aan veel minder verplichtingen hoeft te voldoen dan bij de gewone ww. En natuurlijk kon je met deze regeling als werkgever flink wat geld besparen. Doordat ontslag werd voorkomen was het een regeling, die zowel in het belang van de werkgever als werknemer.

Zaten er ook nadelen aan de deeltijd ww?

Aan de regeling kleefden echter ook een paar nadelen. Het UWV gaf de werkgever bijvoorbeeld een boete als hij de werkgever tijdens of een paar weken na de de deeltijd ww alsnog moest ontslaan. Maar ook voor de werknemer zaten er minder leuke kanten aan deze regeling. Zo ging deze bijvoorbeeld ten koste van de door hem opgebouwde ww rechten en kon hij of zij ook over de gekorte uren geen nieuwe ww rechten opbouwen.

Verandering in de deeltijd ww sinds 1 juli 2011

Per 1 juli 2011 is deze deeltijd ww regeling gestopt. Dat betekent dat werkgevers die na die datum van de deeltijd ww gebruik maken, hun werknemers die deze deeltijd ww krijgen, vanaf 1 juli 2011 weer hun volledige aantal uren moeten laten werken. Vanaf deze datum moet de werkgever dan natuurlijk ook weer het volledige loon uitbetalen. Als je als werkgever of werknemer nog vragen over de deeltijd ww hebt, kan je altijd even naar het UWV het dichtste bij jou in de buurt stappen!

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021