Excite

Bereid je voor op de entreetoets

De entreetoets is een van de belangrijkste toetsen die je tijdens je basisschoolperiode moet maken. Deze toets is te vergelijken met de Cito-toets. Het verschil is dat de test niet alleen in de laatste klas gemaakt wordt, maar in de groepen 5, 6 en 7. Met de resultaten kan de voortgang van een leerling gevolgd worden.

Succes met de entreetoets

Natuurlijk wil je dat je kind die entreetoets zo goed mogelijk maakt. Maar hoe zorg je daarvoor? Het is voor ouders vooral belangrijk om hierbij betrokken te zijn. Vraag inzage in de scores van je kind en kijk samen met de school naar hoe die scores eventueel verbeterd kunnen worden. Doe dit op een opbouwende manier, zonder je kind het idee te geven dat zijn of haar prestaties niet goed genoeg zijn. Bedenk je goed dat het ook niet allemaal in één week hoeft te gebeuren; je hebt een heel jaar voor er weer een nieuwe toets afgenomen wordt en opnieuw gekeken kan worden hoe het ervoor staat.

Oefenen, oefenen, oefenen

Waarschijnlijk laten de testresultaten zien dat je kind in het ene vak sterker is dan in het andere. Met extra oefeningen kan hieraan gewerkt worden. Overleg met de leerkracht in hoeverre het mogelijk is om in de les extra aandacht te besteden aan die onderwerpen. Mogelijk zijn er meer leerlingen die er moeite mee hebben. Daarnaast kun je zelf oefenen met je kind. Let er wel op dat je dit beperkt tot hooguit een of twee uur per week; juist op de basisschool is het belangrijk dat kinderen ook voldoende ruimte hebben om kind te kunnen zijn en bijvoorbeeld buiten te spelen.

Ook voor dyslectische kinderen

Heeft je kind moeite met de entreetoets omdat hij of zij dyslectisch is? Geef dit dan aan op school. Er zijn namelijk speciale versies van de toets gemaakt voor dyslectische kinderen en kinderen met een visuele handicap. Hierdoor kunnen zij de test ook goed maken, zonder gehinderd te worden door hun probleem.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021