Excite

Einde aan numerus fixus loting op een studie

Vanaf 2017 komt er een einde aan de numerus fixus loting als een studie die populair is. Helaas voor de studenten blijft er wel een maximum aantal studenten dat een opleiding aankan. De opleidingen moeten zelf een selectie maken van goede studenten, op basis van onder meer de resultaten die op school zijn gehaald. Alleen het systeem van een loting zoals die nu geldt op basis van de eindexamencijfers wordt afgeschaft.

Succes van de student

Zowel minister Bussemakers als scholierenorganisatie LAKS zijn voorstander van het aanpassen van de numerus fixus loting op studie. Het succes van een student is namelijk niet alleen afhankelijk van de resultaten op de eindexamens. Een goede student moet ook de juiste persoonlijkheid hebben om een zware studie af te ronden, en ook de motivatie speelt een belangrijke rol. “Eindelijk wordt er gekeken naar de persoon achter de cijfers,” verklaart een woordvoerder bij LAKS. Ook het feit dat scholieren minder gepusht worden om uitmuntend te presteren wordt gezien als een positieve ontwikkeling.

Geneeskunde

Omdat er ieder jaar meer studenten bijkomen in het hoger onderwijs, hebben sommige opleidingen te kampen met meer aanmeldingen dan er plaats is. Lang gold de numerus fixus alleen voor geneeskunde, maar inmiddels heeft bijvoorbeeld ook psychologie in sommige steden een loting. Ook criminologie en rechtsgeleerdheid zijn populaire opleidingen die de reguliere studentenstroom niet aankunnen.

In 2013 hebben zich ruim 56.000 studenten aangemeld voor een numerus fixus loting studie. Dat is bijna een derde van het aantal studenten dat zich totaal aanmeldde voor het hoger onderwijs.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021