Excite

Een negatief studieadvies: accepteren of aanvechten?

Een negatief studieadvies, klinkt negatief en dat is het ook. Wanneer je studeert, krijg je in het eerste jaar een studieadvies. Dit advies is nodig om het vervolg van de rest van je studiejaren in te schatten. Of je de studie aan kan, of je goede cijfers haalt en of je uiteindelijk het diploma haalt in het vereiste aantal jaren. Dit advies kan ook resulteren in een negatief studieadvies.

Negatief studieadvies: definitie volgens de wet

Het negatief studieadvies staat als volgt beschreven in art. 7.8b whw:

Het instellingsbestuur van een Universiteit of Hogeschool is bevoegd om de student die in de propedeutische fase van de opleiding zit, verdere toegang tot de opleiding te ontzeggen (lid 3):"Deze afwijzing kan slechts worden gegeven indien de student naar het oordeel van het instellingsbestuur, met inachtneming van zijn persoonlijke omstandigheden, niet geschikt moet worden geacht voor de opleiding, doordat zijn studieresultaten niet voldoen aan de vereisten die het bestuur daaromtrent heeft vastgesteld."

De betekenis van een negatief studieadvies: puntensysteem

Het studieadvies werd ingesteld om op tijd te beoordelen of de student geschikt is voor de studie in kwestie. De geschiktheid wordt beoordeeld op basis van een puntensysteem. In een bepaalde periode moet de student er in geslaagd zijn een bepaald aantal punten te hebben behaald. Indien dit niet het geval is, krijgt de student een negatief studieadvies. Op basis van het aantal behaalde punten in de bepaalde periode blijkt dat de student niet in staat is de studie op tijd met succes af te ronden.

Eerst komt de waarschuwing

Een dergelijk studieadvies zal niet plotseling op je dak vallen. Volgens de juiste procedure krijg je eerst een waarschuwing van het bestuur. Zo heb je nog de kans aan je studie te werken, zodat je prestaties toch volgens de vereisten van het bestuur van de hogeschool of universiteit zijn.

Bindend negatief studieadvies

Wanneer het bestuur je vervolgens alsnog een bindend negatief studieadvies geeft, dan heeft dit de volgende gevolgen:

  • Je kan het volgende studiejaar niet meer verder gaan met de studie op dezelfde hogeschool of universiteit
  • Je kan de studie ook niet meer in deeltijdvorm of extern volgen aan deze hogeschool of universiteit
  • Je wordt niet toegelaten aan opleidingen met dezelfde propedeuse vereisten aan de betreffende hogeschool of universiteit

Bezwaar maken tegen een negatief studieadvies

Het is mogelijk tegen het negatief studieadvies in te gaan. Er kan sprake zijn van een administratieve fout of persoonlijke omstandigheden. Dit laatste wordt wel meegenomen in het studieadvies door het bestuur. Het kan natuurlijk zijn dat het bestuur hier niet van op de hoogte was. Afhankelijk van de redenen van je bezwaar kan je contact opnemen met de opleidingsadministratie, de examencommissie of je studentendecaan. In het ergste geval kan je in beroep gaan bij het College van Beroep voor de Examens van jouw hogeschool of universiteit.

Voorkomen is beter dan genezen

Studeren is hard werken. In eerste instantie om een negatief studieadvies te voorkomen. Daarnaast om je studie binnen de gestelde periode af te ronden. Een negatief studieadvies komt niet zomaar uit de lucht vallen. Mocht dit toch het geval zijn, dan kan je altijd nog actie ondernemen of in beroep gaan. Denk wel, voorkomen is beter dan genezen.


Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021