Excite

Scoor goed op de cito toets

Veel kinderen kijken er tegenop: de dagen dat de cito toets gemaakt moet worden. De cito toets is een eindtoets voor de basisschool. Mede op basis van de resultaten van deze toets wordt gekeken naar welk niveau een leerling kan doorstromen. De toets wordt jaarlijks aangepast en geeft een onafhankelijk resultaat.

Waarom een cito toets?

De cito toets is in het leven geroepen om de overgang naar het middelbaar onderwijs zo gemakkelijk mogelijk te maken. Een advies van een leraar is praktisch, maar niet altijd helemaal objectief. Een toets die kinderen test op verschillende onderdelen kan wél met een goed beeld komen van iemands kunnen. Hierdoor wordt meteen gekozen voor een goed vervolg, waardoor de kans op problemen in een later stadium veel kleiner is.

Individuele aanpassingen in de cito toets?

De test kan gedeeltelijk op leerlingen worden aangepast. Zo kunnen dyslectische kinderen gebruik maken van een gesproken versie van de toets, terwijl slechtziende leerlingen een versie krijgen met grote letters. Ook voor blinde en kleurenblinde kinderen zijn er aparte versies. Op die manier wordt voorkomen dat een lichamelijk probleem invloed uitoefent op de score.

Onderdelen in de cito toets

De toets bestaat uit verschillende onderdelen. Een onderdeel gaat over taal, een ander deel over rekenen en wiskunde, weer een ander deel betreft studievaardigheden en er is een keuzedeel over wereldoriëntatie. Scholen mogen zelf bepalen of ze dit onderdeel wel of niet meenemen in de toets. Als scholen zich voor de toets hebben ingeschreven, ontvangen ze vaak ook oefenmateriaal. Veel oefenen garandeert geen goede score, maar het helpt wel om bijvoorbeeld de vraagstelling te leren kennen. Oefenen is sowieso geen schande; voor een toets op de middelbare school of het hoger onderwijs oefen en leer je ook!

De cito toets: ook voor thuis?

Ouders kunnen hun kinderen natuurlijk ook helpen zo goed mogelijk te scoren op de cito toets. Via het Cito kan materiaal aangevraagd worden om kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met de toets. Ook bijzonder: wie tussen 1970 en 1995 de cito toets heeft afgelegd, kan deze toets met antwoorden nog een keer opvragen. Hiermee oefenen heeft waarschijnlijk niet zoveel zin meer; de vragen zijn door de jaren heen toch wel veranderd.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021