Excite

Wat je moet weten over de cao

De letters cao staan voor collectieve arbeidsovereenkomst. Het gaat hier dus niet om de afspraken die je zelf met je werkgever maakt, maar over de afspraken die gelden voor de hele beroepssector waarin je werkt. De cao gaat echt niet alleen over geld; er staan allerlei afspraken en regels in.

De cao is ook voor jou van belang

Behalve zzp-ers heeft iedereen die werkt te maken met een cao. Voor elke beroepsgroep is er één. Ambtenaren, bouwvakkers, treinpersoneel, onderwijzers werken allemaal volgens een cao. Die cao hoor je ook te krijgen als je begint met werken of in ieder geval de plek waar je hem kunt vinden.

Wat staat er in de cao?

Het belangrijkste wat in de cao staat, is natuurlijk het salaris dat je verdient. Ook staan alle schalen die voor jouw beroepsgroep gelden er in. Je kunt dus al uitzoeken wat je over 25 jaar verdient. Maar een cao is meer:

  • Hoe zijn je vakantiedagen geregeld?
  • Hoe zit het met zwangerschaps- en ouderschapsverlof?
  • Wanneer heb je recht op een extra vrije dag?
  • Hoe is je pensioen geregeld?
  • Wat is de procedure als je ziek wordt?
  • Hoe wordt overwerk betaald?

Kortom er valt heel wat af te spreken.

Hoe wordt een cao afgesloten?

Dat gebeurt in een gesprek tussen werkgevers en werknemers. De werkgevers worden door hun vakbond vertegenwoordigd en de werknemers door hun vakbond. Soms vindt het gesprek tussen vakbonden en minister plaats. Bijvoorbeeld de cao van ambtenaren en van onderwijspersoneel.

De vakbond geeft dan aan wat ze wil en de werkgevers zeggen wat ze kwijt willen en over het verschil wordt dan onderhandeld. Soms duurt het dagen voordat er een overeenkomst is en dan wordt een ledenvergadering afgesproken.

Soms komen de beide partijen er niet uit en dan roept de vakbond haar leden meestal op om te gaan staken. Zo zetten ze de werkgevers onder druk, want niet werken door de arbeiders is niet verdienen voor de baas.

De ledenvergadering

Als de vakbonden en de werkgevers er uit zijn, dan is er nog geen nieuwe cao. Het akkoord dat gesloten is, wordt dan eerst voorgelegd aan de leden. Door het hele land roepen de vakbonden hun leden op om te komen, Er wordt gestemd en als de leden ook akkoord zijn, dan pas wordt de nieuwe cao getekend en is hij van kracht.

Wat is jouw belang?

Uiteindelijk beslis je dus zelf mee over de cao. Aangezien alle voorwaarden waaronder je werkt er in staan, is het een heel belangrijk document. Het bevat niet alleen je plichten, maar ook je rechten. De cao is het dus best waard om eens goed door te lezen. En word lid van de vakbond om uiteindelijk mee te kunnen stemmen!

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021