Excite

BSA: het bindend studieadvies

Een BSA oftewel bindend studieadvies is een fenomeen dat wordt toegepast op Nederlandse hogescholen of universiteiten. Het woord 'bindend' geeft aan, dat de student gehoor dient te geven aan het studieadvies. In geval van een positief advies zal dit over het algemeen niet op bezwaren stuiten. Een negatief bindend studieadvies houdt echter in, dat de student de opleiding dient te verlaten.

Verlaten van de opleiding: iudicium abeundi

Slechte resultaten kunnen de aanleiding zijn tot een negatief bindend studieadvies, maar dit hoeft niet. Ook het gedrag en/of bepaalde uitlatingen van een student kunnen aanleiding zijn om hem/haar van verdere opleiding uit te sluiten. Dit wordt echter geen BSA genoemd, maar 'iuducium abeundi'. Deze term komt uit het Latijn en betekent zoveel als 'vonnis tot vertrek'. Een vonnis tot vertrek ontvang je niet zomaar: het gaat dan om gedrag en/of karakter dat pertinent ongewenst is voor het beroep waartoe de opleiding dient, zoals bijvoorbeeld het beroep van psycholoog, arts of leraar. De iuducium abeundi-sancties zijn gebonden aan artikel 7.42a van de Wet Hoger Onderwijs.

Negatief Bindend Studieadvies

Een bindend studieadvies is, in tegenstelling tot de iuducium abeundi, niet gebaseerd op houding en gedrag, maar op studieresultaten. Wanneer de leiding van de onderwijsinstelling er niet van overtuigd is dat de student in staat zal zijn om de studie met goede resultaten af te ronden, kan een negatief bindend studieadvies worden gegeven. Aanleiding kan zijn het niet halen van een bepaald examen, maar ook het niet tijdig behalen van een vooraf gestelde hoeveelheid studiepunten. In uitzonderingssituaties, zoals handicaps maar ook het vóórkomen van ingrijpende persoonlijke situaties, kan een uitzondering worden gemaakt.

Na het bindend studieadvies

Als een student een positief bindend advies heeft ontvangen, zal hij of zij daar over het algemeen uiteraard geen bezwaar tegen hebben. De studie mag dan worden voortgezet. In geval van een negatief bindend studieadvies dient de student zijn/haar studie af te breken. Ook andere opleidingen waar dezelfde propedeuse voor nodig is, mogen dan niet meer worden gevolgd. Wanneer een student het niet eens is met het bindend studieadvies, is een gesprek met de studieadviseur de logische eerste stap. Ook kan de student in beroep gaan bij het COBEX.


Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021