Excite

Automatisering blijft aantal werkplekken nadelig beïnvloeden

  • © Getty Images
De komende jaren zal de werkgelegenheid binnen bepaalde sectoren verder afnemen. Dit komt door een toenemende mate van automatisering en digitalisering. Het gaat vooral om beroepen in de administratieve branche. Dit schrijft uitkeringsinstantie UWV in een sectorrapport dat vrijdag gepubliceerd werd. Hiermee wordt een trend voortgezet die in 2008 al werd ingezet.

In de periode tussen 2008 en 2012 verdwenen er binnen de administratieve sector al ongeveer 90.000 banen. Dit was vooral te danken aan de financiële crisis. In de komende jaren zal die krimp door blijven zetten. Met name de werkgelegenheid op lager en middelbaar beroepsniveau staat onder druk. Het gaat daarbij om ondersteunende administratieve krachten op mbo-niveau. Denk bijvoorbeeld aan receptionisten, typisten en secretaresses. Hoewel er ook in andere beroepsgroepen een krimp te zien is, is deze beduidend kleiner.

Automatisering is nu de belangrijkste reden voor de krimp op de banenmarkt. Mensen kunnen steeds vaker dingen zelf regelen, bijvoorbeeld het uitvoeren van digitale betalingen, het afsluiten van verzekeringen en het doorvoeren van wijzigingen. Het administratieve werk is dus niet zo zeer meer gegevensverwerking, maar meer gegevenscontrole en advisering. Dat werk wordt weer vaker uitgevoerd door mensen met een hbo-opleiding.

Het UWV meldt overigens ook dat de kansen op werk voor hbo'ers en wo'ers over het algemeen al beter zijn dan voor mbo'ers. Werklozen en schoolverlaters komen het minst makkelijk aan het werk, ook al zijn er op zich nog best veel banen op administratief gebied beschikbaar. Volgens het UWV wordt een opleiding steeds belangrijker bij het vinden van een baan. Die opleiding moet dan gedegen zijn, maar ook actueel.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021