Excite

Arbeidsongeschiktheid onder jongeren groot probleem

  • © Getty Images
Veel jongeren in Nederland zijn arbeidsongeschikt. Maar liefst vier van de tien jongeren die niet op school zitten of werken, zijn ook niet op zoek naar werk of beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Dit zijn in totaal 75.000 jongeren van tussen de 15 en 27 jaar oud. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn arbeidsongeschiktheid en ziekte hiervoor de belangrijkste redenen.

Veel jonge vrouwen begeven zich daarnaast niet op de arbeidsmarkt vanwege de zorg voor hun gezin of huishouden. Ook zorgen zij nog vaak voor hun ouders, waardoor ze niet kunnen werken. Jonge mannen geven die reden eigenlijk vrijwel nooit op als reden om thuis te blijven of om niet per direct beschikbaar te zijn voor werk.

In 2014 waren er ruim 800.000 jongeren tussen de 15 en 27 jaar oud die niet naar school gingen. Van hen hadden er 183.000 ook geen werk. Vier op de tien jongeren uit deze groep zoeken naar werk en zijn per direct beschikbaar. Zij hebben een relatief kleine afstand tot de arbeidsmarkt. 37.000 jongeren zijn niet op zoek naar werk of niet direct beschikbaar voor werk. Zij hebben een gemiddelde afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast is er nog een groep van 75.000 jongeren die niet op zoek zijn naar werk én er ook niet beschikbaar voor zijn. Zij hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Het aantal jongeren dat ver van de arbeidsmarkt staat stijgt al sinds 2011 bij zowel mannen als vrouwen. Dat heeft vooral te maken met de crisis op de arbeidsmarkt. Ook demotivatie kan bovendien een rol spelen. De arbeidsmarkt trekt wel aan, maar voor lager opgeleiden is het nog steeds niet altijd makkelijk om een baan te vinden. Vrouwen staan over het algemeen wat verder van de arbeidsmarkt en jongeren met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt zijn meestal ook wat lager opgeleid.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021