Excite

Aantal flexwerkers gestegen

Sinds 2000 is het aantal flexwerkers gestegen tot een aandeel van meer dan een kwart van alle werknemers. Van alle werknemers is 27 procent flexwerker. Ondertussen is de positie van flexwerkers verslechterd. Werkgevers bieden hun tijdelijke medewerkers steeds minder vaak een vast contract of scholing aan. Het aantal mensen dat na drie jaar nog steeds flexwerkt is gestegen naar ruim 30 procent.

Positie flexwerker

Dat blijkt uit een onderzoek dat minister Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher van Sociale Zaken maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De getallen gaan over de periode van 1999 tot 2006, maar het aantal flexwerkers stijgt sinds die tijd nog steeds. Minister Asscher waarschuwt naar aanleiding van het onderzoek over de verslechterde positie van de flexwerker.

Inkomen

Overigens levert flexwerken niet noodzakelijk minder geld op dan hetzelfde werk met een vast contract. Uit het onderzoek komt naar voren dat het huishoudinkomen van mensen met een langdurig tijdelijk contract nauwelijks lager is dan dat van vaste werknemers. Dat komt echter vaak doordat ze een goed verdienende partner hebben, of kunnen leunen op andere inkomsten, zoals een eigen bedrijfje. Flexwerkers komen wel vaker in de WW en de bijstand dan vaste werknemers.

Wetsvoorstel

Om "flexibele en vaste arbeid meer in balans te brengen", zal Asscher komend najaar een wetsvoorstel indienen waarin staat dat werknemers na twee jaar, in plaats van de huidige driejarige periode, aanspraak maken op een vast contract. Of dat het gewenste effect heeft valt nog maar te bezien: voor veel jongeren is dit ongunstig omdat ze nu al na twee jaar worden ‘ontslagen’ uit een positie waar juist veel ervaring op te doen is.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021